Chtěli bychom Vás informovat, že pojízdná prodejna byla financována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.